Kjøreopplæring

 

Kjøreopplæring klasse B er delt opp i 4 trinn.

TRINN 1

Trafikalt Grunnkurs

Alle som skal begynne å øvelseskjøre privat eller ved kjøreskole, må først ha gjennomført et obligatorisk trafikalt grunnkurs, og mottatt skriftlig offentlig bevis for dette fra Statens Vegvesen. Kurset kan du ta fra du er fylt 15 år. Kursets varighet er på 17 Timer, inkludert førstehjelp og mørkedemonstrasjon. Kurset går over 4 dager.
 

TRINN 2

Grunnleggende kjøreopplæring

Gjennom opplæringen på dette trinnet skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

 

På trinn 2 er det kun 1 obligatorisk trinnvurdering (2.10).
 

TRINN 3

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer bl.a. om trafikantgrupper og interesse-motsetninger, å kjøre effektiv og behagelig, miljøvennlig og økonomisk, å redusere risikoen for møteulykker og å bli forbikjørt og å kjøre forbi. På trinn 3 i kjøreopplæring er det obilgatorisk med sikkerhetskurs på øvingsbane (3.10) og trinnvurdering (3.9).

TRINN 4

Avsluttende kjøreopplæring
 

Sikkerhetskurs på vei er på 13 obligatoriske timer totalt.  

Det innholder:
(4.1.1) 2 Timer i klasserom om bilkjøringens risikomomenter.
(4.1.2) 5 Timer landevegskjøring med forbikjørings øvelser.
(4.1.3) 4 Timer, 1 time planlegging. 3 timer kjøring i variert trafikkmiljø.
(4.1.4) 2 Timer refleksjon og oppsummering av kjøreopplæring.

 

Kontakt oss i dag dersom du ønsker å komme i kontakt med en av våre trafikklærere på vår trafikkskole!

Vi betjener områder i Oslo, Asker og Bærum.